Tenestar

VÅRE TENESTAR INKLUDERER

JAKTETTERSØK


Me skriv avtaler med vald på heile Haugalandet, og har alltid ein tilgjengelieg ekvipasje. Me har avtale med kommunane om å avslutte ettersøk om me meiner det ikkje let seg gjere å få tak i dyret. Vanlegvis vil den nærmaste ekvipasjen bli sendt ut, men sidan det er fleire rasar med ulike eigenskaper, kan det hende ein ekvipasje litt lengre unna passar best til akkurat ditt tilfelle.

  • Jaktettersøk.
  • Innlegg på årsmøter i storvald.
  • Innlegg om ettersøk på jegerprøvekurs.
  • Kan friskmelde på vegne av kommunane.

OFFENTLEGE ETTERSØK


Me utfører offentlege ettersøk for kommunane på Haugalandet. Det vanlegaste offentlege ettersøket vilt skada i trafikken, men det kan og vere andre ting: eit skada eller sjukt dyr er observert, private jaktettersøk er avslutta utan resultat, osv. Våre ekvipasjar har haudsynt kompetanse til dette, som for eksempel vidargåande ettersøkskurs og varslingskurs for arbeid på veg.

  • Trafikkettersøk.
  • Andre offentege ettersøk.
  • Føredrag på konferansar.

FOREDRAG


Skal det vere årsmøte i valdet? Me stiller gjerne opp for å fortelje om ettersøk generelt og Sporhundsentralen spesielt, det same gjeld ettersøksdelen på jegerkurset for teoriprøven, seminar, og liknande.