Sporhundsentralen.net

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Hjorteviltutvalget

E-post Skriv ut PDF

Hjorteviltutvalet har si eiga heimside: http://www.hjorteviltutvalet.no

 

Den beste måten å beskrive kort hva Det Interkommunale Hjorteviltutvalget har som oppgaver er vel kanskje å vise de to første punktene i vedtektene:

 

 

1. MEDLEMMER

Det Interkommunale Hjorteviltutvalget er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommunene Karmøy, Bokn, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Suldal, Etne og Sveio. Hver kommunene oppnevner 1 politisk valgt representant til utvalget. Med politisk valgt representant menes f.eks. leder/medlem av utvalg med ansvar for den kommunale viltforvaltningen. Fylkesmannen i Hordaland og fylkesmannen i Rogaland v/viltforvalterne er konsultative medlemmer av utvalget. Deler av en kommune, privatpersoner eller organisasjoner, kan ikke stå som medlem av utvalget. Opptak av nye medlemskommuner må godkjennes av et samlet styre.

2. FORMÅL

Hjorteviltutvalget skal være et rådgivende organ i viltforvaltningssaker med hovedoppgave å arbeide for en felles, faglig høy hjorteviltforvaltning der hjorteviltet blir betraktet som en regional ressurs. Utvalget skal også kunne ta opp andre viltforvaltningssaker av regional interesse. Medlemskommunene kan legge praktiske viltforvaltningssaker til utvalget.

 

 

Her er noen av de aktivitetene som Hjorteviltutvalget har eller har hatt:

 

Jaktoppsyn

Hjorteviltutvalget har to autoriserte oppsynsmenn som har begrenset politimyndighet.

 

Sporhundsentralen

Les mer om denne andre steder på denne hjemmesiden.

 

Merke-/trekkruteforsøk

Hjorteviltutvalget har stått for merkeprosjekt: I perioden 1996-1999 ble 73 dyr øremerka. De fleste av disse er felt eller observert i nærheten av der de ble merka, men to bukker, merka som kalver i Suldal, ble felt i henholdsvis Drangedal i Telemark og Vigeland i Vest-Agder.

I 2003 var det starta opp et GPS-merkeprosjekt i samarbeid med Høgskulen i Hedmark. Totalt 31 koller ble merka, og informasjon om dette kan man lese her: http://prosjekt.hihm.no/hjort/, klikk på Haugalandet.

Merka hjort like før den får motgift

Vårtelling

Hjorteviltutvalget organiserer vårtellinger på innmark i området.Tellingene foregår på samme tidspunkt på 6 datoer hver vår i hele regionen. Nærmere 100 personer er innvolvert i disse tellingene. Hjorteviltutvalget sørger for registrering og rapportering av disse tellingene.

 

Informasjonsarbeid

Hjorteviltutvalget arrangerer også informasjonsmøter og deltar på messer og andre relevante arrangement i regionen.

Sist oppdatert fredag 18. februar 2011 15:06  

Etter skotet

Hjorteviltutvalet

Bildegalleri


Nedteljing

Endeleg er jakta i gong.

Statistikk

Artikkelvisningar : 93804