Sporhundsentralen.net

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Lover og forskrifter

E-post Skriv ut PDF

Som jeger er det en rekke lover og forskrifter man må forholde seg til, f.eks våpenloven. Den loven som er aktuell i denne sammenheng er viltloven. I denne står det imidlertid mye "Kongen kan gi nærmere regler", "Departementet gir forskrifter", osv. Det betyr i praksis at dokumentet "Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer" er det som inneholder detaljene og dermed mest interessant lesning.

 

Hovedregelen om ettersøkshund finner vi her (skrift i kursiv er utdrag fra forskriften som nevnt ovenfor):

§ 23. Krav om godkjent ettersøkshund

Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Fører og hund skal ha bestått praktisk prøve i henhold til instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund fastsatt av direktoratet.

Dersom slik hund ikke medføres under jaktutøvelsen, skal det gjennom skriftlig avtale være sikret tilgang innenfor et rimelig tidsrom etter påskyting. Kommunen kan kreve at jeger dokumenterer tilgang til godkjent ettersøkshund.

For å få en godkjent ettersøkshund er hovedregelen at man må gå en blodsporprøve og en fersksporprøve. Alle raser, også blandingshunder, kan bli godkjent på denne måten, og man kan inngå avtale med hvem man måtte ønske når dette er bestått. Men det er også en unntaksregel for enkelte raser, i hovedsak to grupper (*):

Lavbeint drivende hund av rasene dachshund, basset, drever eller beagle som er jaktpremiert etter Norsk Kennel Klubs jaktprøveregler med hjort og rådyr som drev­ dyr, og som i tillegg består fersksporprøve etter instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund.

Merk at disse ikke er godkjent for etterøk på elg.

Jaktprøvepremierte hunder av elghundrasene er godkjent som ettersøkshunder ved jakt på elg og hjort i eget jaktfelt og etter avtale i tilstøtende nabojaktfelt, når de bringes med under selve jaktutøvelsen. Slike hunder vil raskt befinne seg på skuddstedet, og behovet for å teste disse på gamle spor er derfor ikke tilstede. Slike hunder kan imidlertid ikke godkjennes som ettersøkshunder for annet enn jakt på elg og hjort i eget jaktfelt og nabojaktfelt. Hvis hund av elghundrasene kun har godkjent jaktprøve for elghund­ løshund, må hunden i tillegg bestå kravet til ferskspor.

Avtale med jaktprøvegodkjente elghunder kan altså ikke inngås for rådyrløyver, og i følge teksten her må hunden være med på jakta.

Begge disse godkjenningen gjelder kun eget jaktfelt, samt tilstøtende jaktfelt. Ingen av hundene i Sporhundsentralen er jaktprøvegodkjent, alle her har fullstendig godkjenning og kan brukes til alle viltarter over hele Sporhundsentralens område, og ellers i landet for den saks skyld.

Et annet moment å merke seg er tidsaspektet. Forskriftene sier at en hund bør være tilstede senest 4 timer etter påskyting. Så lenge Sporhundsentralen har eksistert, har denne tidsfristen blitt holdt så sant jegerne har ringt rimelig kjapt etter påskyting. Selv om den ekvipasjen som holder til nærmest geografisk er utilgjengelig pga. av annet ettersøk eller andre grunner, er det alltid en annen tilgjengelig.

 


(*) Det er også et unntak for rasene Alpinsk Dachsbracke, Bayersk Viltsporhund og Hannoveransk Viltsporhund hvis de tar "Bruksprøve for schweisshunder", men det finnes vel knapt en hund i hele landet som godkjent på denne måten, denne prøven er regnet for å være vanskeligere enn blodspor- og fersksporprøvene.

 

Sist oppdatert mandag 18. januar 2010 15:14  

Etter skotet

Hjorteviltutvalet

Bildegalleri


Nedteljing

Endeleg er jakta i gong.

Statistikk

Artikkelvisningar : 94863