Sporhundsentralen.net

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk

Påkjørslar

E-post Skriv ut PDF

Tidlegare har rekningar for ettersøk i samband med påkjørslar og fallvilt blitt sendt direkte til den enkelte kommune.

No skal alt sendast til Hjorteviltutvalet på same måte som ettersøk på jakt. Hjorteviltutvalet vil så fakturera den aktuelle kommunen. Det er to årsaker til dette:

  • Den enkelte ettersøksekvipasje er forsikra på same måte i samband med jakt. Det har vore tvil om ein opptrer som privatperson når kommunen kontaktar ettersøksekvipasjen direkte utan at Sporhundsentralen ein gong veit om ettersøket. Sjå punkt 3 i ettersøksavtalen kvar enkelt har med Sporhundsentralen.
  • Dei ulike kommunane har forskjellige ordningar med betaling og fakturering. På denne måten sikrar ein at det blir likt uansett kva for ein kommune ein går i, og den enkelte ettersøksekvipasje treng ikkje vite korleis desse forskjellane er eller kva skjema som skal fyllast ut for dei ulike kommunane.

Dersom du blir kontakta direkte av kommunen eller politiet, så er det ei føremon om Sporhundsentralen blir informert om søket.

Sist oppdatert mandag 15. mars 2010 14:09  

Etter skotet

Hjorteviltutvalet

Bildegalleri


Nedteljing

Endeleg er jakta i gong.

Statistikk

Artikkelvisningar : 93806